اهل اطلاع و بصیرت مى‏دانند که یکى از بزرگ‏ترین علل انحطاط و عقب ماندن ما مسلمانان امروزه از کاروان ترقى و تمدن، و رواج بازار فساد و اخلاق سیئه و بیگانه‏ پرستى -که در میان ملل اسلامى بی‏‌سابقه است- ترک امر به معروف و نهى از منکر و فقدان شجاعت اخلاقى و صراحت لهجه است.

...